Loading...
Home2018-11-29T11:36:08+00:00

OM BROMME MØLLE

ET ØKOLOGISK LANDBRUG

Bromme Møllegård, som gården også kaldes, er en gård der kan dateres helt tilbage til Esbern Snares tid. Altså helt tilbage til 1100 tallet. Det vides at der har eksisteret en vandmølle her i rigtig mange år.

Vi har nogle meget fine akvarel malerier der viser historien 200 år tilbage. I ca. År 1864 brændte en stor del af bygningerne, og de fleste bygninger der står tilbage dag er bygget i perioden 1864 – 1867 med løbende renovering.

I den gamle møllebygning ses stadig i dag forskellige klenodier fra dengang, der var drift i møllen. Tude Å, som løber tæt på møllebygningen, var en vigtig del af driften dengang. Det fortælles at helt op til 1950´erne var her bageri og der var stordrift af marker med diverse kornarter til henholdsvis mel og såsæd.

Det har i mange år været en stor arbejdsplads og der hørte meget jord til stedet.

Da vi overtog Bromme Mølle for 5 år siden var det meste af jorden allerede solgt fra af tidligere ejere. På nuværende tidspunkt er der ca. 30 hektar tilbage, hvoraf ca. halvdelen er fredskov og resten er ager. Jorden blev omlagt til økologi i år 2014 og skoven i år 2017.