Loading...
Dyr2018-11-29T08:50:55+00:00

DYRENE

 

Dyrene er her primært for naturpleje, for at øge biodiversiteten og give næring til jorden. Vi har store områder i vores skov, som er tæt bevoksede med bjørneklo. Vi har de seneste år forsøgt at bekæmpe disse manuelt, da vi ikke ønsker gift på vor jord. Men må erkende at dette næsten er umuligt. Vi har nu hegnet de værste områder i skoven, hvor vores geder og grise skal hjælpe med bekæmpelsen.

Med tiden vil der komme flere dyrearter til, da vi samtidig ønsker så få maskiner på jorden som muligt. Dyrene skal være med i sædskifte, ligesom man altid har gjort i flere århundreder før industrialiseringen.

Dyrene vil også indgå i frugtplantagen til afgræsning samt bruges målrettet til bekæmpelse/forebyggelse af sygdomme og skadedyr i plantagen.

GEDER

Er af racen Boer som er en afrikansk kød ged. Vi har haft den i mange år primært som naturplejer. Når de når en vis alder bliver de lavet til spegepølser.

Vi har ikke avlet på dem i nogle år, da vi har været usikre på om vi skulle fortsætte med at have geder. Der er ikke mange der sætter pris på det meget sunde kød, men også det meget dyre kød at producere, da de vokser meget langsomt. Til gengæld er geden ekstrem nøjsom, lever helst af grene og grove græsser, og de kan godt lide bjørneklo!  Vi har for nylig købt en ny buk og bestanden vil forhåbentlig vokse fra et par få geder til lidt flere, så andre kan få mulighed for at nyde det lækre og meget sunde gedekød i fremtiden. 

GRISE

Er af den sortbrogede danske landrace, som for ikke så mange år siden gik fra at være udrydningstruet til nu at have en rimelig bestand. Den sortbrogede gris er et meget hårdført dyr, der kan gå ude hele året, den har gode moderegenskaber, og passer særdeles godt på sine smågrise. Grisene vokser 2-3 gange langsommere end de racer der bruges i det konventionelle landbrug idag. Kødet er til gengæld meget mere velsmagende, mere mørkt, og fedtet har en mere sød og nøddeagtig smag. Fedtet bliver generelt mere sprødt ved stegning og giver god smag til kødet. Dette har fået en del af landets førende kokke til at sætte denne gris på deres menukort. 

En nænsom tilberedning af kødet er dog alfa omega for at opnå det gode resultat, og få de fulde smags nuancer med.

Dyrenes beskyttelse er gået aktivt ind i projektet med at bevare de gamle danske racer. Herunder den MRSA fri gris. Læs mere om konceptet her www.dyrenesbeskyttelse.dk/mrsa-fri-gris 

Vi deltager i konceptet og er godkendt som producent af velfærdsdelikatesser.  Læs mere om velfærdsdelikatesser her www.velfærdsdelikatesser.dk 

Der vil lejlighedsvis være salg af 1/2 el. hele grise efter aftale, eller udvalgte stykker i vores gårdbutik.

Grisene er gode til at “rydde op” fjerne nedfaldsfrugt med mere og er eminente til at fange mosegrise. Mosegrise er et stort problem i mange frugtplantager og kan medføre store økonomiske tab. Mosegrisene elsker frugttræernes rødder, så træerne enten sættes voldsomt tilbage eller dør, afhængig af hvor meget af rodnettet der er beskadiget. Særlig nyplantede træer med sparsomt rodnet er selvfølgelig mest sårbare. Da vi har en del mosegrise her,  så er grisene med til af “afpatruljere” området. Endvidere er grisene gode til at pløje jorden igennem og er derfor med til at klargøre jorden før udplantning af træerne. 

HØNS

Vi har høns af racen ‘gammel dansk landrace’, heriblandt ‘lutten’ som sådan set er en dansk landrace med en lille ‘genfejl’. Den har blot korte ben og en mere ludende gang – deraf navnet. De er begge gode rugere og eminente kyllinger mødre.

Desuden har vi New Hampshire høns, som både er en god æglægger og god kødhøne.

De bor ved vores store køkkenhave og er med til at holde sneglebestanden nede. På nuværende tidspunkt har vi kun høns og æg til eget forbrug. Men på sigt vil der også komme en “lille” flok i plantagen i mobilt hønsehus.

BIER/BESTØVER

BIER/BESTØVERE

Pt. Har vi kun et par enkelte stader, det er svært at holde bier pga de store udfordringer med sprøjtemidler og sygdomme hos bierne.

Men i takt med at plantagen vokser til, vil bestanden forhåbentlig øges. vi har mange humlebier da vi bl.a. har mange naturlige steder, hvor de kan bo. Hvis man sætter en gammel høballe ud om foråret kan man være sikker på at der ret hurtigt flytter humlebier ind.

Humlebierne er gode, da de flyver bedre i blæsevejr og ved koldere temperaturer. Honningbierne er faktisk lidt krævende, de vil helst have sol og næsten ingen vind, og det er jo ofte ikke lige den cocktail vi har i Danmark.