Loading...
naturen omkring os:2018-11-29T08:43:01+00:00

TUDE Å OG NATUREN OMKRING OS

Vi er allerede priviligerede af at have et meget rigt natur og dyreliv. Tude Å løber igennem og langs  vor jord. Flere steder er naturen meget uberørt i Å-løbet og har været det i mange år. Et projekt i Tude Å som har løbet gennem en del år, indebærer at en flok entusiastiske lystfiskere forsøger at fremme den naturlige bestand af ynglende ørreder i åen. Hvert år bliver der i 3 måneder sat ruser ud her i vores å-løb, som tømmes hver dag og der tælles og registreres møjsommeligt, hvorledes bestanden har det. Det siges at vort lille stykke på åen, er et af de bedste steder på Tude Å. Omkring åen er der sump og sø, hvor der er et rigt fugle-, padde- og insektliv. Vi forsøger så vidt muligt at tage hensyn til dette liv ved, at lade mange steder stå uberørt, lade døde og væltede træer blive stående og liggende. Det er dog et krav fra kommunens side at Å-en skal renses, så der er frit afløb. Kommunens folk kommer flere gange om året og fælder og renser så der ikke bliver for tilgroet omkring åen. Vi har dog lavet en aftale med ‘Å-folket’ om at der tages hensyn og at der kun fjernes det mest nødvendige.

Isfuglen, som er en meget sky fugl, er set her og den kommer kun, hvor der er rent vand. Vi har mange rovfugle, der bor i vores skov. De ses ofte jage på marken. Fiskehejren er en flittig gæst her, den sidder ofte i vores sø og Å, samt i de døde træer.

I sommer halvåret har vi en kæmpe bestand af svaler der bor under det langsgående tagudhæng på den gamle møllebygning. På grund af de mange fugtige områder har vi rigtig mange insekter og det nyder svalerne godt af. Ligeså gør flagermusene om aftenen.

Alt dette lyder måske omstændeligt for nogen, men en rig og varieret natur både over og under jorden er med til at bevare den naturlige balance. Nyttedyr og skadedyr kan leve i harmoni og det vil dermed være nemmere at få mere ud af vores afgrøder også uden brug af giftstoffer.