Loading...
PLANTAGEN2018-11-29T08:44:16+00:00

PLANTAGEN 

For at forberede jorden bedst muligt har grisen gået og ‘pløjet’ jorden 1 års tid inden tilplantning. Det tilstræbes så få maskiner i plantagen som muligt og de forskellige dyr vil rotere både for at regulere vegetationen, holde skadedyr i ave og for at gøde jorden.

Beplantningen vil sørge for at opsuge næringstoffer fra dyrene, så der ikke bliver udslip til vandmiljø og atmosfære.

Dyrene er vigtige for at kunne opbygge og vedligeholde mikrobiologien i jorden. Ligeså vil de forskellige dyrs efterladenskaber tiltrække et varieret insekt liv og dermed rigere fugle liv.  Det tilstræbes i produktionen at skabe en regenerativ grobund for fødevareproducerende træer, buske og urter ved bla. at plante mange forskellige plantearter i plantagen. En proces der arbejdes med kontinuerligt, så vi hele tiden optimerer balancen i produktion og miljø. Dette med håb om at efterlade denne jord lidt bedre end da vi modtog den. 

Den meget store udfordring lige nu går på at opsuge co2 fra atmosfæren, og lige her er det bedste svar : træer ! Samt en god muld, jo bedre jorden er, jo mere hummus indhold, jo mere co2 lagring i jorden. 

Plantagen vil primært bestå af mange forskellige gamle sorter af æbletræer, som både er robuste og smagfulde. Nyere sorter, der kvalificerer sig indenfor smag og robusthed, er også medtaget.

Der vil desuden være blommer, nødder, pærer og med tiden også diverse bærbuske. Der vil være salg af æbler og frugt efter sæsonens udbud. På sigt håber vi også at kunne producere most af vores æbler.